Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xuất Nhập Khẩu Văn Trường http://vantruong.com.vn

Tủ bếp gỗ Giáng Hương
30.11.1999

Tủ bếp gỗ Giáng Hương
  • T bếp g Giáng Hương được đánh giá là thuc nhóm g quý. Do đc trưng tính rn chc ca g, vân g đp màu đ đm, g Giáng Hương có mùi thơm rt đc bit rong sut quá trình s dng.
  • T g Giáng Hương tránh được ti đa các hin tượng cong vênh nt n, mt g đo đc tính cng chc ca g. Vân g Giáng Hương đu đp to nên v sang trng cho b t nhà bn.
  • Đơn giá: Liên hệ.

 _THEURL:http://vantruong.com.vn/modules.php?name=Shoping&op=viewst&sid=

© Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xuất Nhập Khẩu Văn Trường contact: